bayındırım sınırı

bayındırım sınırı İng. boundaries of settlement area

Kent yönetimi alanının sınırlarından daha dar olmamak üzere, kent ve kasabaların gelişme doğrultularında yer alan, komşu alanları da kapsayan, kent düzentasarında öngörüldüğü biçimde bayındırlık ve yapı denetimlerinin geçerli olduğu ve yasada gösterilen biçimde belirlenen alanın sınırları.


bayındırım sınırı için benzer kelimeler


bayındırım sınırı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
bayındırım sınırı kelimesinin tersten yazılışı ırınıs mırıdnıyab diziliminde gösterilir.