bayındırım ortaklığı

bayındırım ortaklığı İng. development corporation

1. Bir kenti, kasabayı ya da bir kentin yalnız bir bölümünü bayındırmak için kamunun öncülüğünde kurulan, tüzel kişiliği ve özel kaynakları bulunan ortaklık. 2. İngiltere'de, 1946 yılında çıkarılan Yeni Kentler Yasası uyarınca, bu kentlerin kurulması ve geliştirilmesiyle görevlendirilmiş kurum.


bayındırım ortaklığı için benzer kelimeler


bayındırım ortaklığı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'o', 'r', 't', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bayındırım ortaklığı kelimesinin tersten yazılışı ığılkatro mırıdnıyab diziliminde gösterilir.