batkı dengelemi

batkı dengelemi İng. statement of affaires

Borçlarla alacakları ve özvarlıklan göstermek üzere batkınlık kararından sonra düzenlenen dengelem.


batkı dengelemi için benzer kelimeler


batkı dengelemi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 't', 'k', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
batkı dengelemi kelimesinin tersten yazılışı imelegned ıktab diziliminde gösterilir.