adi emanet

adi emanet İng. ordinary safe custody

Gerçek veya tüzel kişilerin özel yasalar uyarınca hazineye yatırmak zorunda oldukları teminat.


adi emanet için benzer kelimeler


adi emanet, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'i', ' ', 'e', 'm', 'a', 'n', 'e', 't', şeklindedir.
adi emanet kelimesinin tersten yazılışı tename ida diziliminde gösterilir.