ağır hava

ağır hava

a. 1. Kirlilik veya rutubet oranı yüksek olan hava. 2. müz. Düşük ve yavaş tempoda çalınan ezgi veya oynanan oyun.


ağır hava için benzer kelimeler


ağır hava, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'h', 'a', 'v', 'a', şeklindedir.
ağır hava kelimesinin tersten yazılışı avah rığa diziliminde gösterilir.