ağır izotop

ağır izotop İng. heavy isotope

Atom numarası aynı, atom ağırlığı farklı ve radyoaktif olmayan izotop, kararlı iozotop.


ağır izotop için benzer kelimeler


ağır izotop, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'i', 'z', 'o', 't', 'o', 'p', şeklindedir.
ağır izotop kelimesinin tersten yazılışı potozi rığa diziliminde gösterilir.