izotop seyreltme analizi

izotop seyreltme analizi İng. isotope dilution analysis

Etiketlenmiş bir radyoizotopun çözeltiye katılması ile, kağıt kromotıgrafisine benzer bir yolla nicel analiz yapılması işlemi.


izotop seyreltme analizi için benzer kelimeler


izotop seyreltme analizi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'o', 't', 'o', 'p', ' ', 's', 'e', 'y', 'r', 'e', 'l', 't', 'm', 'e', ' ', 'a', 'n', 'a', 'l', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
izotop seyreltme analizi kelimesinin tersten yazılışı izilana emtleryes potozi diziliminde gösterilir.