izotop değişim tepkimesi

izotop değişim tepkimesi İng. isotope exchange reaction

Elementin iki veya daha fazla kimyasal formları arasında, verilen bir elementin atomlarının değişiminin, atomlardan birinin etkilenmesiyle, gerçekleştiği kimyasal tepkime.


izotop değişim tepkimesi için benzer kelimeler


izotop değişim tepkimesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'o', 't', 'o', 'p', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 't', 'e', 'p', 'k', 'i', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
izotop değişim tepkimesi kelimesinin tersten yazılışı isemikpet mişiğed potozi diziliminde gösterilir.