izotop bolluğu

izotop bolluğu İng. isotope abundance

Örnekteki bir elementin bir izotopunun sayısının, element atomlarının toplam sayısına veya belirlenmiş izotopun atomlarının sayısına oranı.


izotop bolluğu için benzer kelimeler


izotop bolluğu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'o', 't', 'o', 'p', ' ', 'b', 'o', 'l', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
izotop bolluğu kelimesinin tersten yazılışı uğullob potozi diziliminde gösterilir.