ağzı varmamak

ağzı varmamak

söylemeye, açıklamaya gönlü elvermemek.


ağzı varmamak için benzer kelimeler


ağzı varmamak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', ' ', 'v', 'a', 'r', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağzı varmamak kelimesinin tersten yazılışı kamamrav ızğa diziliminde gösterilir.