dili varmamak

dili varmamak

bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak: “Süleyman Kâhyaya söylemeye kimsenin dili varmıyor, gücü yetmiyordu.” -Y. Kemal.


dili varmamak için benzer kelimeler


dili varmamak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'v', 'a', 'r', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dili varmamak kelimesinin tersten yazılışı kamamrav ilid diziliminde gösterilir.