akış izli doku

akış izli doku

bk. doku.


akış izli doku için benzer kelimeler


akış izli doku, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'i', 'z', 'l', 'i', ' ', 'd', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
akış izli doku kelimesinin tersten yazılışı ukod ilzi şıka diziliminde gösterilir.