dokuz izli kuşak

dokuz izli kuşak İng. nine-track tape

Eşlik ikiliyle birlikte, üzerinde dokuz iz bulunan, demek ki sekizli damgalar biçiminde düğümler için kullanılan mıknatıslı kuşak.


dokuz izli kuşak için benzer kelimeler


dokuz izli kuşak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'k', 'u', 'z', ' ', 'i', 'z', 'l', 'i', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'a', 'k', şeklindedir.
dokuz izli kuşak kelimesinin tersten yazılışı kaşuk ilzi zukod diziliminde gösterilir.