akışsız bölge

akışsız bölge İng. undrained area

Akarsudan yoksun ya da akarsuyu bulunup da ancak belirsiz zamanlarda akan ve denize ulaşamayan bölge.


akışsız bölge Osm. akışsız mıntaka

(coğrafya)


akışsız bölge için benzer kelimeler


akışsız bölge, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', 's', 'ı', 'z', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
akışsız bölge kelimesinin tersten yazılışı eglöb zısşıka diziliminde gösterilir.