adambulakral bölge

adambulakral bölge İng. adambulacrale area

(Lat. ad: ..ye, ya; ambulare: yürümek) Derisi dikenlilerde ambulakral alanlara bitişik olan bölgeler.


adambulakral bölge İng. adambulacrale area

Derisi dikenlilerde ambulakral alanları bitişik olan bölgeler.


adambulakral bölge için benzer kelimeler


adambulakral bölge, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', 'b', 'u', 'l', 'a', 'k', 'r', 'a', 'l', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
adambulakral bölge kelimesinin tersten yazılışı eglöb larkalubmada diziliminde gösterilir.