aklı tam ayar

aklı tam ayar

sf. Akıllı: “Zaten bu ailede aklı tam ayar kimse yoktur.” -H. R. Gürpınar.


aklı tam ayar için benzer kelimeler


aklı tam ayar, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 't', 'a', 'm', ' ', 'a', 'y', 'a', 'r', şeklindedir.
aklı tam ayar kelimesinin tersten yazılışı raya mat ılka diziliminde gösterilir.