ayar

ayar Ar. ¤iy¥r

a. 1. Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu: Saatin ayarı bozuk. Televizyonun ses ayarı iyi. 2. Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü: Memleket saat ayarı. 3. Altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış şeylerin saflık derecesi. 4. Bir iş veya bir davranışta gereken ölçü: Kalorifercinin ayarı yok, ya çok yakıyor veya hiç yakmıyor. 5. mec. Değer, derece: “Biz, telif eser ayarında bir sanat kıymeti taşıyan tercümelere teşekkür edelim.” -B. R. Eyuboğlu.


ayar

Yağmursuz, güneşli hava.


ayar

1. Bir tahıl ölçüsü. 2. Fındık taşımaya yarıyan orta boy sepet. 3. Bir zeytinyağı ölçü birimi ve kabı.


ayar

1. Tembel, işten kaçan. 2. Hoş sohbet.


ayar

1. At eyeri. 2. Haşarılaşmış hayvan.


ayar

Denizcilikte göz aldanması, bir şeyin olduğundan büyük ya da küçük görünmesi.

< Ar. ayâr) ayar, ölçü


ayar

Eyer, at eyeri


ayar

< eyer: Atın sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne


ayar

Altın, gümüş veya diğer madenlerin karışma derecesi


ayar İng. setting
ayar İng. tune
ayar İng. setup (guitar)

Çalgıların akort, seslem, tel yüksekliği gibi ayarlama gerektiren her bir bölümü ve bunları ayarlama işlemi.


ayar

bk. karat


ayar İng. standardization

Altın ya da gümüş karışımlı madenlerde, değerli olanının genel külçeye olan katkısız oranı.


ayar İng. adjustment

Ayarlama işi.


ayar Osm. vahid-i kıyasî

(fizik)


ayar İng. adjustment, control

TV. Almaçlarda seçik, doğru ve düzgün bir görüntü ve pürüzsüz ses elde etmek amacıyla yapılan düzenlemeler. (Başlıca ayarlar oluk seçme, sertlik ayarı, parlaklık ayarı, yükseklik ayarı, genişlik ayarı, düşey doğrusallık ayarı, görüntülük ayarıdır).


ayar için benzer kelimeler


ayar, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'r', şeklindedir.
ayar kelimesinin tersten yazılışı raya diziliminde gösterilir.