ayar anahtarı

ayar anahtarı Osm. akord anahtarı

Teker tellerini ayarlamak için kullanılan bir anahtar türü.


ayar anahtarı için benzer kelimeler


ayar anahtarı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'r', ' ', 'a', 'n', 'a', 'h', 't', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
ayar anahtarı kelimesinin tersten yazılışı ırathana raya diziliminde gösterilir.