ayar burmacı

ayar burmacı İng. adjusting screw

Sıkılma, açılma yoluyla bir düzenleme ve denetim sağlayan sarmal dişli çivi.


ayar burmacı için benzer kelimeler


ayar burmacı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'r', ' ', 'b', 'u', 'r', 'm', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
ayar burmacı kelimesinin tersten yazılışı ıcamrub raya diziliminde gösterilir.