aksi şeytan

aksi şeytan

işler yolunda gitmediği zaman “ne kadar ilgisiz, münasebetsiz” anlamında kullanılan bir söz.


aksi şeytan için benzer kelimeler


aksi şeytan, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 's', 'i', ' ', 'ş', 'e', 'y', 't', 'a', 'n', şeklindedir.
aksi şeytan kelimesinin tersten yazılışı natyeş iska diziliminde gösterilir.