akü takımı

akü takımı

bk. pil takımı


akü takımı için benzer kelimeler


akü takımı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ü', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
akü takımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkat üka diziliminde gösterilir.