alıcı takımı

alıcı takımı İng. camera crew (team)

Sinema/TV. Alıcının kullanılması ve gerekli görüntülerin elde edilmesiyle görevli uygulamanlar topluluğu.


alıcı takımı için benzer kelimeler


alıcı takımı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
alıcı takımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkat ıcıla diziliminde gösterilir.