aradişli takımı

aradişli takımı İng. layshaft gear cluster

Anadingil üzerindeki aradişlilerin, dingil ile oluşturduğu bir bütün.


aradişli takımı için benzer kelimeler


aradişli takımı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
aradişli takımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkat ilşidara diziliminde gösterilir.