alaca kuyrukkakan

alaca kuyrukkakan İng. pied wheater

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, Türkiye'de Batı Anadolu hariç bütün bölgelerde göç esnasında görülen, fundalık, açık ve taşlık arazide, dağ yamaçlarında, nehir kıyılarında ve bahçelerde yaşayan, böceklerle beslenen, 14.5 cm kadar uzunlukta göçmen bir tür. Beyaz tepeli kuyrukkakan.


alaca kuyrukkakan için benzer kelimeler


alaca kuyrukkakan, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', ' ', 'k', 'u', 'y', 'r', 'u', 'k', 'k', 'a', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
alaca kuyrukkakan kelimesinin tersten yazılışı nakakkuryuk acala diziliminde gösterilir.