kara sırt kuyrukkakan

kara sırt kuyrukkakan

bk. kara kulaklı kuyrukkakan


kara sırt kuyrukkakan için benzer kelimeler


kara sırt kuyrukkakan, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 's', 'ı', 'r', 't', ' ', 'k', 'u', 'y', 'r', 'u', 'k', 'k', 'a', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
kara sırt kuyrukkakan kelimesinin tersten yazılışı nakakkuryuk trıs arak diziliminde gösterilir.