kara kulaklı kuyrukkakan

kara kulaklı kuyrukkakan İng. black eared

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, Akdeniz memleketlerinde kayalık yerlerde yaşayan, Türkiye'nin her tarafında kuluçkaya yatan, 14.5 cm kadar boyda, erkeğinin sırtı sarımsı ak, karnı ak, dişisinin sırtı koyu kahverengi, karnı daha açık renkte, böceklerle beslenen göçmen bir tür. Kara sırt kuyrukkakan.


kara kulaklı kuyrukkakan için benzer kelimeler


kara kulaklı kuyrukkakan, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'k', 'u', 'l', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'u', 'y', 'r', 'u', 'k', 'k', 'a', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
kara kulaklı kuyrukkakan kelimesinin tersten yazılışı nakakkuryuk ılkaluk arak diziliminde gösterilir.