alçak kıyılar

alçak kıyılar Fr. côtes plates

(coğrafya)


alçak kıyılar için benzer kelimeler


alçak kıyılar, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ç', 'a', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
alçak kıyılar kelimesinin tersten yazılışı ralıyık kaçla diziliminde gösterilir.