rias tipi kıyılar

rias tipi kıyılar Fr. côtes à rias

(coğrafya)


rias tipi kıyılar için benzer kelimeler


rias tipi kıyılar, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'i', 'a', 's', ' ', 't', 'i', 'p', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
rias tipi kıyılar kelimesinin tersten yazılışı ralıyık ipit sair diziliminde gösterilir.