dalmaçya tipi kıyılar

dalmaçya tipi kıyılar Fr. côtes de "type dalmate"

(coğrafya)


dalmaçya tipi kıyılar için benzer kelimeler


dalmaçya tipi kıyılar, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'm', 'a', 'ç', 'y', 'a', ' ', 't', 'i', 'p', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
dalmaçya tipi kıyılar kelimesinin tersten yazılışı ralıyık ipit ayçamlad diziliminde gösterilir.