fiyortlu kıyılar

fiyortlu kıyılar Fr. côtes à fjord

(coğrafya)


fiyortlu kıyılar için benzer kelimeler


fiyortlu kıyılar, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'y', 'o', 'r', 't', 'l', 'u', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
fiyortlu kıyılar kelimesinin tersten yazılışı ralıyık ultroyif diziliminde gösterilir.