alev gürlemesi

alev gürlemesi İng. flame roar

Sıvı yakıt kullanılan kazanlarda, alevin gürültülü yanma hali.


alev gürlemesi için benzer kelimeler


alev gürlemesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'e', 'v', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
alev gürlemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelrüg vela diziliminde gösterilir.