amaçlı kaza

amaçlı kaza İng. intentional accident

Bilinçaltı güdülerin etkisiyle ortaya çıkan kaza.


amaçlı kaza için benzer kelimeler


amaçlı kaza, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'a', 'ç', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'z', 'a', şeklindedir.
amaçlı kaza kelimesinin tersten yazılışı azak ılçama diziliminde gösterilir.