amaçlı mutasyon

amaçlı mutasyon İng. induced mutation, directed mutation

Mutagen ilâvesi ile yapılan mutasyon.


amaçlı mutasyon için benzer kelimeler


amaçlı mutasyon, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'a', 'ç', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'u', 't', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
amaçlı mutasyon kelimesinin tersten yazılışı noysatum ılçama diziliminde gösterilir.