ameli azmak

ameli azmak

Açgözlü olmak, hırslı olmak: Bu kadının ameli azmış.


ameli azmak

İşi ters gitmek.


ameli azmak için benzer kelimeler


ameli azmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'a', 'z', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ameli azmak kelimesinin tersten yazılışı kamza ilema diziliminde gösterilir.