anılma hakkı

anılma hakkı İng. right to be mentioned as the inventor

Bulgu iyesi adının, her zaman ve her yerde anılmasını zorunlu kılan yasalara bağlı kişi hakkı.


anılma hakkı için benzer kelimeler


anılma hakkı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'ı', 'l', 'm', 'a', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
anılma hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah amlına diziliminde gösterilir.