antipot

antipot Osm. mütekabil-ül-kadem

(botanik)


antipot, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', 'i', 'p', 'o', 't', şeklindedir.
antipot kelimesinin tersten yazılışı topitna diziliminde gösterilir.