aracı erek

aracı erek İng. goal object

Genellikle son erekten önceki ara ereklere verilen ad.


aracı erek için benzer kelimeler


aracı erek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', ' ', 'e', 'r', 'e', 'k', şeklindedir.
aracı erek kelimesinin tersten yazılışı kere ıcara diziliminde gösterilir.