aracı koşa

aracı koşa Osm. vasıta

1. Terci-i bentlerde bağlamlar sonundaki kavuştak koşası, bağımsız koşa. 2. Terkib-i bentlerde bağlamlardan sonra gelen bağımsız uyaklı değişen koşa. bkz terci-i bent, terkib-i bent.


aracı koşa için benzer kelimeler


aracı koşa, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'ş', 'a', şeklindedir.
aracı koşa kelimesinin tersten yazılışı aşok ıcara diziliminde gösterilir.