arap daşağı

arap daşağı

1. Koni şeklinde üzeri çizgili, çok acı ve siyah renkli bir otun meyvası. 2. Yeşil çiçekli, yumru köklü bir çeşit ot. 3. İnce uzun yapraklı, salkım şeklinde mor çiçekli bir kır çiçeği. 4. Tam olgunlaşmamış siyah incir. 5. Siyah olan şeylere takılan sıfat.


arap daşağı

Müşterek verilecek bir ziyafette masrafa iştirak ettirilmiyen üçüncü kişi.


arap daşağı için benzer kelimeler


arap daşağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'p', ' ', 'd', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
arap daşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşad para diziliminde gösterilir.