arap taşağı

arap taşağı

Koni şeklinde üzeri çizgili, çok acı ve siyah renkli bir otun meyvası.


arap taşağı için benzer kelimeler


arap taşağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'p', ' ', 't', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
arap taşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşat para diziliminde gösterilir.