ard sıra kirpik dönüklüğü

ard sıra kirpik dönüklüğü Fr. Distichiase, distichiasis

ard sıra kirpik dönüklüğü için benzer kelimeler


ard sıra kirpik dönüklüğü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', ' ', 's', 'ı', 'r', 'a', ' ', 'k', 'i', 'r', 'p', 'i', 'k', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'k', 'l', 'ü', 'ğ', 'ü', şeklindedir.
ard sıra kirpik dönüklüğü kelimesinin tersten yazılışı üğülkünöd kiprik arıs dra diziliminde gösterilir.