ardına atmak

ardına atmak

Terketmek, vazgeçmek, bırakmak.


ardına atmak için benzer kelimeler


ardına atmak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'a', 't', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ardına atmak kelimesinin tersten yazılışı kamta anıdra diziliminde gösterilir.