ardına söylemek

ardına söylemek

Arkasından söylemek.


ardına söylemek için benzer kelimeler


ardına söylemek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'n', 'a', ' ', 's', 'ö', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ardına söylemek kelimesinin tersten yazılışı kemelyös anıdra diziliminde gösterilir.