ardına kadar açık

ardına kadar açık

sonuna kadar açık (kapı, pencere).


ardına kadar açık için benzer kelimeler


ardına kadar açık, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'k', 'a', 'd', 'a', 'r', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'k', şeklindedir.
ardına kadar açık kelimesinin tersten yazılışı kıça radak anıdra diziliminde gösterilir.