argentaffin hücreler

argentaffin hücreler İng. argentaffin cells

İnce bağırsak, mide gibi, sindirim kanalının dip kısmında, tek tabakalı silindirik epitel hücreleri arasında yer alan, bağırsak düz kaslarının kasılmasını uyaran 5-hidroksitriptamin salgılayan, tek hücreli endokrin bir bez. Enterokromaffin hücreler.


argentaffin hücreler için benzer kelimeler


argentaffin hücreler, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'g', 'e', 'n', 't', 'a', 'f', 'f', 'i', 'n', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
argentaffin hücreler kelimesinin tersten yazılışı relercüh niffatnegra diziliminde gösterilir.