arkaya kalmak

arkaya kalmak

geride kalmak, sonraya kalmak, geriden gelmek.


arkaya kalmak için benzer kelimeler


arkaya kalmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'y', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
arkaya kalmak kelimesinin tersten yazılışı kamlak ayakra diziliminde gösterilir.