arkayı dönme

arkayı dönme İng. tour de reins

Erkek dansçının bir bacağını kaldırarak yerinde yüz seksen derece dönmesi ve yatay bir duruşa geçmesi.


arkayı dönme için benzer kelimeler


arkayı dönme, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 'y', 'ı', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', şeklindedir.
arkayı dönme kelimesinin tersten yazılışı emnöd ıyakra diziliminde gösterilir.