arkula

arkula

Kuru dalları çekip koparmaya yarıyan ucu demir çengelli uzun sırık.


arkula, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'u', 'l', 'a', şeklindedir.
arkula kelimesinin tersten yazılışı alukra diziliminde gösterilir.