arkunluğile

arkunluğile

Yavaşça.


arkunluğile, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'u', 'n', 'l', 'u', 'ğ', 'i', 'l', 'e', şeklindedir.
arkunluğile kelimesinin tersten yazılışı eliğulnukra diziliminde gösterilir.