arkuri

arkuri

1. bk. arkuru-1. 2. bk. arkuru-2.


arkuri

Kestirme, kısa yol.


arkuri

Aykırı, ters.


arkurî

Aykırı, ters: Sen arkurî gidisun, olar buyana gitti.


arkuri için benzer kelimeler


arkuri, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'u', 'r', 'i', şeklindedir.
arkuri kelimesinin tersten yazılışı irukra diziliminde gösterilir.